تا حااالا شده.......؟؟؟؟

ا

**تاحالا شده اونقدر بغض داشته باشی که واسه قورت دادنش مجبور شی تند و تند آب بخوری؟؟

**شده دلت اونقدر پ ر باشه که بی جهت ، الکی با دیگران بحث و دعواکنی؟

**شده منتظر یه داد از طرف یکی از اعضای خانوادت باشی تا بتونی با خیال راحت بغضتو بشکنی؟؟

**شده زیر پتو از عرق خیس شده باشی اما حاضر نباشی بیای بیرون تا خیسی چشمات و ببینن؟؟

**تاحالا شده تو سکوت مطلق نصفه شب برای اینکه صدای هق هقت شنیده نشه بادست جلو دهنت و بگیری؟؟

**شده از شدت گریه اولین چیزی که صبح تو آینه میبینی چشمای پف کردت باشه؟؟

**شده تو جواب سوال مامانت که میپرسه:چی شده؟امروز چقدر گرفته ای!!! بگی خوبم اما بغض سنگین صدات به مامانت بگه باورنکن؟؟

**شده هر آن چشمات و به هم فشار بدی که اشکت نیاد..نفهمن عمق غصه تو ولی بعدش لو بری که حالت عجیب خرابه؟؟

**شده پاشی بری جلو آینه از خودت بپرسی:دردت چیه؟؟چرا داری خودت و اذیت میکنی؟؟

**شده خودتم واسه سوالات فقط یه علامت سوال جواب بدی؟؟؟

تاحالا شده................................؟؟؟؟

شده که.........

واسه من که خیلی پیش اومده

/ 2 نظر / 8 بازدید
الی

سلام .بله شده.